User Tools

Site Tools


nl:second

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:second [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Hour =====
 +==== Formaat ====
 +second\\
 +second()
  
 +==== Beschrijving ====
 +Geeft het aantal seconden terug op basis van de tijd van de computer (0-59).
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +# Toon een leesbare datum
 +dim months$(12)
 +months$ = {"​Januari",​ "​Februari",​ "​Maart",​ "​April",​ "​Mei",​ "​Juni",​ "​Juli",​ "​Augustus",​ "​September",​ "​October",​ "​November",​ "​December"​}
 +print right("​0"​ + day, 2) + "​-" ​ months$[month] + "​-"​ + year 
 +# Toon een leesbare datum
 +h = hour
 +if h > 12 then
 +h = h - 12
 +ampm$ = "​PM"​
 +else
 +ampm$ = "​AM"​
 +end if
 +if h = 0 then h = 12
 +print  right("​0"​ + h, 2) + "​-"​ + right("​0"​ + minute, 2) + "​-"​ + right("​0"​ + second, 2) + " " + ampm$
 +</​code>​
 +
 +Toont ongeveer zo iets.\\
 +<​code>​
 +29-januari-2012
 +10-00-02 PM
 +</​code>​
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[day|Day]],​ [[hour|Hour]],​ [[minute|Minute]],​ [[month|Month]],​ [[Msec|Msec]],​ [[second|Second]],​ [[year|Year]]
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.4
 +
 +
 +
 +
 +----
 +[[minute|vorige]] | [[datehour|Datum en Uur]] | [[msec|volgende]]
nl/second.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)