User Tools

Site Tools


nl:setsettings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:setsettings [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== SetSetting =====
 +==== Formaat ====
 +**setsetting** //​programma_naam//,​ //​sleutel//,​ //​waarde//​\\
 +**setsetting** ( //​programma_naam//,​ //​sleutel//,​ //waarde// )
  
 +==== Beschrijving ====
 +De functie schrijft de //waarde// weg in het systeemregister ( of analoge opslag). De //​programma_naam//​ en de //sleutel// worden gebruikt om de informatie te categoriseren en om zeker te zijn dat de parameters niet per ongeluk door een ander programma worden overschreven. ​
 +
 +De bewaarde informatie wordt dan beschikbaar voor andere basic-256 programma'​s en blijft voor een langere periode beschikbaar.
 +
 +Deze functie staat standaard af en kan in het basic-256 programma aangezet worden door een aanpassingen in Edit>​Preferences.
 +
 +==== Zie ook ====
 +
 +[[GetSetting|GetSetting]]
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +
 +<code basic4gl >
 +setsetting "​ditprogramma",​ "​eensleutel",​ "de waarde"​
 +print getsetting("​ditprogramma",​ "​eensleutel"​)
 +</​code>​
 +toont dan
 +<​code>​
 +de waarde
 +</​code>​
 +
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6.38
 +
 +----
 +[[getsettings|vorige]] | [[miscellaneous|Speciale Opdrachten]] | [[portin|volgende]]
nl/setsettings.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)