User Tools

Site Tools


nl:sin

Sin

Formaat

sin ( uitdrukking )

Beschrijving

Dit is een wiskundige formule, meer bepaald uit de Goniometrie

De functie berekent de sinus van uitdrukking. De hoek moet in radianen worden meegegeven (0 tot 2pi).

Meer informatie over deze functie vind je op de wiki : sin

Voorbeeld

clg
color black
# tekent de horizontale as
line 0,150,300,150
line 150,0,150,300
# we starten hier
color blue
lastx = 0
lasty = sin(0) * 50 + 150
# teken nu de sinusoïdale
for x = 0 to 300 step 5
   angle = x / 300 * 2 * pi
   y = sin(angle) * 50 + 150
   line lastx, lasty,x, y
   lastx = x
   lasty = y
next x

++++geeft dan :| ++++

Zie ook

nl/sin.txt · Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)