User Tools

Site Tools


nl:size

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:size [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Size =====
 +==== Formaat ====
 +**size**\\
 +**size()**\\
 +**size**(//​filenumber//​)
 +==== Beschrijving ====
 +Deze functie geeft weer hoe groot het bestand is in bytes(([[http://​www.jeroen.com/​woordenboek/​binair_stelsel]])). Geef je geen bestandnummer in, dan wordt de functie uitgevoerd op bestandnummer 0, als ze bestaat natuurlijk.
 +====Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +print currentdir
 +open (1,"​Foo.txt"​)
 +print size(1) ​
 +close 1
 +</​code>​
  
 +geeft dan 
 +<​code>​
 +/home/guest # werkdirectory :-) 
 +40 # dit bestand is dus 40 bytes lang
 +</​code>​
 +
 +Geef je geen bestandnummer in, dan probeert het programma 0. Maar aangezien er geen bestand geopend is voor 0, krijg je //FOUT op lijn 3: File not open. //
 +
 +
 +==== Zie Ook ====
 +[[close|Close]],​ [[eof|Eof]],​ [[open|Open]],​ [[read|Read]],​ [[readline|Readline]],​ [[reset|Reset]],​ [[write|Write]],​ [[writeline|Writeline]],​ [[exists|Exists]],​ [[seek|Seek]]
 +==== Nieuw Vanaf ==== 
 +0.9.4
 +
 +----
 +[[seek|vorige]] | [[write_and_read|Lezen en schrijven]] | [[write|volgende]]
nl/size.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)