User Tools

Site Tools


nl:sound

Sound

Formaat

sound frequentie, duur
sound ( frequentie, duur )
sound ( deuntje )
sound deuntje
sound {frequentie1, duur1, frequentie2, duur2, …}

Beschrijving

Dankzij sound kan je een geluid om de luidsprekers van de computer laten horen.
De frequentie wordt in Hz. uitgedrukt en de duur in milliseconden (1000 in een seconde).

Je kan ook een deuntje opstellen in een array, waardoor je het vervelende klikgeluid tussen elke toon voorkomt.

Opmerking

Ondersteuning voor geluid werd in LINUX systemen vanaf versie 0.9.5g. toegeovoegd.
In versie 0.9.5h werd voor Windows gebruikt gemaakt van de standaard geluidsettings.

Zie ook

Voorbeeld

c3_littlefuge.kbs
# Muziekstuk van J.S.Bach - XVIII Fuge in G moll.
tempo = 100 # noten per minuut
milimin = 1000 * 60 # miliseconds in een minuut
q = milimin / tempo # kwartnoot is een maat
h = q * 2 # halve note (2 quarters)
e = q / 2 # 1/8 note (1/2 quarter)
s = q / 4 # 1/16 note (1/4 quarter)
de = e + s # dotted eight - eight + 16th
dq = q + e # doted quarter - quarter + eight
 
sound{392, q, 587, q, 466, dq, 440, e, 392, e,466, e, 440, e, 392, e, 370, e, 440, e, 294, q,392, e, 294, e, 440, e, 294, e, 466, e, 440, s,392, s, 440, e, 294, e, 392, e, 294, s, 392, s,440, e, 294, s, 440, s, 466, e, 440, s, 392, s,440, s, 294, s}

Dit voorbeeld komt uit het boek “So You Want to Learn to Program”? van (James M. Reneau, M.S)


vorige | Geluid | volgende

nl/sound.txt · Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)