User Tools

Site Tools


nl:sound_commands

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:sound_commands [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Geluid en Spraak ======
 +===== Waarom =====
 +Omdat we dat vandaag gewoon zijn! Niet alleen vragen we het programma om dingen te tonen, en andere informatie weg te schrijven, het oor wil ook wat!
  
 +Je vindt hierna de opdrachten die in het programma gebruikt kunnen worden om muziek tot je oren te laten komen.
 +
 +===== Welke opdrachten hebben we? =====
 +^Opdracht^Wat doet het^
 +|[[Say|Say]]| Zeg het nu zelf|
 +| [[Sound|Sound]]| Muziek, maestro!|
 +| [[Volume|Volume]]|Kan het iets stiller? |
 +| [[WAVplay|WAVplay]]|speel dit bestandje af |
 +| [[WAVstop|WAVstop]]| stop maar met spelen|
 +| [[wavwait|WAVwait]]| wacht tot hij gedaan heeft met de muziek af te spelen!|
 +
 +
 +----
 +[[nl:​start|Begin]] ​
nl/sound_commands.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)