User Tools

Site Tools


nl:spritedim

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:spritedim [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Spritedim =====
 +==== Formaat ====
 +**spritedim** //n//\\
 +**spritedim** ( //n// )
 +==== Beschrijving ====
 +Deze functie maakt //n// sprite plaatshouders in het geheugen. ​ Sprites worden in het programma aangeroepen door een nummer van 0 to n-1.
  
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +uit te werken
 +</​code>​
 +==== Zie ook ====
 +[[spritecollide|Spritecollide]],​ [[spriteh|Spriteh]],​ [[spritehide|Spritehide]],​ [[spriteload|Spriteload]],​ [[spritemove|Spritemove]],​ [[spriteplace|Spriteplace]],​ [[spriteshow|Spriteshow]],​ [[spriteslice|Spriteslice]],​ [[spritev|Spritev]],​ [[spritew|Spritew]],​ [[spritex|Spritex]],​ [[spritey|Spritey]]
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6n
 +
 +----
 +[[spritecollide|vorige]] | [[a_real_dali|Tekenen en kleuren]] | [[spriteh|volgende]]
nl/spritedim.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)