User Tools

Site Tools


nl:spriteh

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:spriteh [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Spriteh =====
 +==== Formaat ====
 +**spriteh** ( //​spritenummer//​ )
 +==== Beschrijving ====
 +De functie geeft de hoogte in pixels van een geladen sprite.
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +uit te werken
 +</​code>​
 +==== Zie Ook ====
 +[[spritecollide|Spritecollide]],​ [[spritedim|Spritedim]],​ [[spritehide|Spritehide]],​ [[spriteload|Spriteload]],​ [[spritemove|Spritemove]],​ [[spriteplace|Spriteplace]],​ [[spriteshow|Spriteshow]],​ [[spriteslice|Spriteslice]],​ [[spritev|Spritev]],​ [[spritew|Spritew]],​ [[spritex|Spritex]],​ [[spritey|Spritey]]
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6n
  
 +----
 +[[spritedim|vorige]] | [[a_real_dali|Tekenen en kleuren]] | [[spritehide|volgende]]
nl/spriteh.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)