User Tools

Site Tools


nl:spriteload

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:spriteload [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Spriteload ===== 
 +==== Formaat ==== 
 +**spriteload** //​spritenumber//,​ //​filename//​\\ 
 +**spriteload** ( //​spritenumber//,​ //​filename//​ ) 
 +==== Bescrhijving ==== 
 +De functie laadt een beeld uit een bestand op en bewaart het als sprit. De sprite is dan actief en beweegbaar, ​ maar zal niet op het scherm te zien zijn tot de [[spriteshow]] opdracht werd gegeven.\\  
 +Spriteload leest de meest gangbare formaten :  
 +  * BMP (Windows Bitmap) 
 +  * GIF (Graphic Interchange Format) 
 +  * JPG/JPEG (Joint Photographic Experts Group) 
 +  * PNG (Portable Network Graphics). 
 +==== Voorbeeld ==== 
 +<code basic4gl>​ 
 +uit te werken 
 +</​code>​ 
 +==== Zie Ook ==== 
 +[[spritecollide|Spritecollide]],​ [[spritedim|Spritedim]],​ [[spriteh|Spriteh]],​ [[spritehide|Spritehide]],​ [[spritemove|Spritemove]],​ [[spriteplace|Spriteplace]],​ [[spriteshow|Spriteshow]],​ [[spriteslice|Spriteslice]],​ [[spritev|Spritev]],​ [[spritew|Spritew]],​ [[spritex|Spritex]],​ [[spritey|Spritey]] 
 +==== Nieuw vanaf ====  
 +0.9.6n 
 +---- 
 +[[spritehide|vorige]] | [[a_real_dali|Tekenen en kleuren]] | [[spritemove|volgende]]
nl/spriteload.txt · Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)