User Tools

Site Tools


nl:spritemove

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:spritemove [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Spritemove =====
 +==== Formaat ====
 +**spritemove** //​spritenummer//,​ //dx//, //dy//\\
 +**spritemove** ( //​spritenummer//,​ //dx//, //dy// )
 +==== Beschrijving ====
 +De functie verschuift een sprite van zijn huidige positie met het opgegeven aantal pixels.\\
 +De verschuiving blijft berpekt tot het huidie scherm.
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +uit te werken.
 +</​code>​
 +==== Zie Ook ====
 +[[spritecollide|Spritecollide]],​ [[spritedim|Spritedim]],​ [[spriteh|Spriteh]],​ [[spritehide|Spritehide]],​ [[spriteload|Spriteload]],​ [[spriteplace|Spriteplace]],​ [[spriteshow|Spriteshow]],​ [[spriteslice|Spriteslice]],​ [[spritev|Spritev]],​ [[spritew|Spritew]],​ [[spritex|Spritex]],​ [[spritey|Spritey]]
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6n
  
 +
 +----
 +[[spriteload|vorige]] | [[a_real_dali|Tekenen en kleuren]] | [[spriteplace|volgende]]
nl/spritemove.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)