User Tools

Site Tools


nl:spriteplace

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:spriteplace [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Spriteplace =====
 +==== Formaat ====
 +**spriteplace** //​spritenummer//,​ //x//, //y//\\
 +**spriteplace** ( //​spritenummer//,​ //x//, //y// )
 +==== Bescrhijving ====
 +De functie zet het midden van een sprite op een specifiek plaats op het scherm.\\
 +Naar analogie van de [[imgload]] functie, gebrukt deze functie het midden van de sprite en niet de linkerbovenhoek zoals de meeste grafische functies.
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +uit te werken
 +</​code>​
 +==== Zie Ook ====
 +[[spritecollide|Spritecollide]],​ [[spritedim|Spritedim]],​ [[spriteh|Spriteh]],​ [[spritehide|Spritehide]],​ [[spriteload|Spriteload]],​ [[spritemove|Spritemove]],​ [[spriteshow|Spriteshow]],​ [[spriteslice|Spriteslice]],​ [[spritev|Spritev]],​ [[spritew|Spritew]],​ [[spritex|Spritex]],​ [[spritey|Spritey]]
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6n
  
 +
 +----
 +[[spritemove|vorige]] | [[a_real_dali|Tekenen en kleuren]] | [[spriteshow|volgende]]
nl/spriteplace.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)