User Tools

Site Tools


nl:spriteshow

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:spriteshow [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Spriteshow ===== 
 +==== Formaat ==== 
 +**spriteshow** //​spritenummer//​\\ 
 +**spriteshow** ( //​spritenummer//​ ) 
 +==== Beschrijving ==== 
 +De functie verbergt de sprite met referentie //​spritenummer//​ 
 +==== Voorbeeld ==== 
 +<code basic4gl>​ 
 +uit te werken. 
 +</​code>​ 
 +==== Zie Ook==== 
 +[[spritecollide|Spritecollide]],​ [[spritedim|Spritedim]],​ [[spriteh|Spriteh]],​ [[spritehide|Spritehide]],​ [[spriteload|Spriteload]],​ [[spritemove|Spritemove]],​ [[spriteplace|Spriteplace]],​ [[spriteslice|Spriteslice]],​ [[spritev|Spritev]],​ [[spritew|Spritew]],​ [[spritex|Spritex]],​ [[spritey|Spritey]] 
 +==== Nieuw vanaf ====  
 +0.9.6n 
 +---- 
 +[[spriteplace|vorige]] | [[a_real_dali|Tekenen en kleuren]] | [[spriteslice|volgende]]
nl/spriteshow.txt · Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)