User Tools

Site Tools


nl:spriteslice

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:spriteslice [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Spriteslice =====
 +==== Formaat ====
 +**spriteslice** //​spritenummer//,​ //x//, //y//, //​breedte//,​ //​hoogte//​\\
 +**spriteslice** ( //​spritenummer//,​ //x//, //y//, //​breedte//,​ //hoogte// )
 +==== Beschrijving ====
 +De functie kopiëert een rechthoekig oppervlakte van het scherm van de linkerbovenhoek zoals opgegeven met de coördinaten //x// en //y// en dit voor een de opgegeven //hoogte// en //breedte// in een nieuw sprite met //​spritenummer//​.\\
 +De sprite is acitef en kan worden verschoven, maar is niet zichtbaar tot de [[spriteshow]] opdracht werd gegeven. ​
 +=====Opmerking =====
 +Het is aangewezen om eerst een [clg] commando uit te voeren vooraleer de sprite getekend en gesliced wordt.\\ Ongeverfde pixels worden transparant wanneer de sprite getoond wordt op het scherm. Doorzichtige pixels kunnen ook gemaakt worden door met de kleur //clear// te werken.
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +uit te werken ​
 +</​code>​
 +==== Zie ook====
 +[[spritecollide|Spritecollide]],​ [[spritedim|Spritedim]],​ [[spriteh|Spriteh]],​ [[spritehide|Spritehide]],​ [[spritemove|Spritemove]],​ [[spriteplace|Spriteplace]],​ [[spriteshow|Spriteshow]],​ [[spritev|Spritev]],​ [[spritew|Spritew]],​ [[spritex|Spritex]],​ [[spritey|Spritey]]
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6o
  
 +
 +----
 +[[spriteshow|vorige]] | [[a_real_dali|Tekenen en kleuren]] | [[spritev|volgende]]
nl/spriteslice.txt · Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)