User Tools

Site Tools


nl:spritev

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:spritev [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Spritev ===== 
 +==== Formaat ==== 
 +**spritev** ( //​spritenummer//​ ) 
 +==== Beschrijving ==== 
 +De functie geeft aan of de sprite getoond wordt of niet. 
 +==== Voorbeeld ==== 
 +<code basic4gl>​ 
 +uit te werken 
 +</​code>​ 
 +==== Zie Ook ==== 
 +[[spritecollide|Spritecollide]],​ [[spritedim|Spritedim]],​ [[spritehide|Spritehide]],​ [[spriteload|Spriteload]],​ [[spritemove|Spritemove]],​ [[spriteplace|Spriteplace]],​ [[spriteshow|Spriteshow]],​ [[spriteslice|Spriteslice]],​ [[spriteh|Spriteh]],​ [[spritew|Spritew]],​ [[spritex|Spritex]],​ [[spritey|Spritey]] 
 +==== Nieuw vanaf ====  
 +0.9.6n 
 +---- 
 +[[spriteslice|vorige]] | [[a_real_dali|Tekenen en kleuren]] | [[spritew|volgende]]
nl/spritev.txt · Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)