User Tools

Site Tools


nl:spritew

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:spritew [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Spritew ===== 
 +==== Formaat ==== 
 +**spritew** ( //​spritenummer//​ ) 
 +==== Beschrijving ==== 
 +De functie geeft de breedte in pixels van een geladen sprite. 
 +==== Voorbeeld ==== 
 +<code basic4gl>​ 
 +uit te werken 
 +</​code>​ 
 +==== Zie Ook ==== 
 +[[spritecollide|Spritecollide]],​ [[spritedim|Spritedim]],​ [[spritehide|Spritehide]],​ [[spriteload|Spriteload]],​ [[spritemove|Spritemove]],​ [[spriteplace|Spriteplace]],​ [[spriteshow|Spriteshow]],​ [[spriteslice|Spriteslice]],​ [[spriteh|Spriteh]],​ [[spritew|Spritew]],​ [[spritex|Spritex]],​ [[spritey|Spritey]] 
 +==== Nieuw vanaf ====  
 +0.9.6n 
 +---- 
 +[[spritev|vorige]] | [[a_real_dali|Tekenen en kleuren]] | [[spritex|volgende]]
nl/spritew.txt · Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)