User Tools

Site Tools


nl:sqr

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:sqr [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Sqr of Sqrt =====
  
 +==== Formaat ====
 +
 +**sqr** ( //​expression//​ )\\
 +**sqrt** ( //​expression//​ )
 +
 +==== Beschijving ====
 +
 +Geeft de [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Vierkantswortel|viekantswortel]] terug van //​expression//​((dat een getal moet zijn))
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +
 +<code basic4gl>​
 +print sqr(16)
 +print sqrt(100)
 +print sqr(2)
 +</​code>​
 +toont
 +<​code>​
 +4
 +10
 +1.414214
 +</​code>​
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6.51
 +
 +----
 +[[sin|vorige]] | [[mathematical|Wiskundige Functies]] | [[tan|volgende]]
nl/sqr.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)