User Tools

Site Tools


nl:stamp

Stamp

Format

stamp x, y, array
stamp x, y, {x1, y1, x2, y2, x3, y3 …}
stamp x, y, schaal, array
stamp x, y, schaal, {x1, y1, x2, y2, x3, y3 …}
stamp x, y, schaal, rotatie, array
stamp x, y, schaal, rotatie, {x1, y1, x2, y2, x3, y3 …}

Beschrijving

Met deze functie teken je een veelhoek (ploygoon) met de linkerbovenhoek in (x,y), in de opgegeven schaalgrootte schaal en draait dit in de opgegeven rotatie (kloksgewijs). Zowel schaal als rotatie zijn optioneel.

De hoeken van de veelhoek worden zoals bij de poly functie gedefinieerd door het aantal (x,y) coördinaten in de array.
Je kan de veelhoek ook definiëren met { } in plaats van de array.

Zie ook

Voorbeeld

Beide programma's zullen 2 driehoeken tekenen, waarvan de 2 kleiner is.

clg
color blue
rect 0,0,300,300
color green
dim driehoek(6)
tri = {0, 0, 100, 100, 0, 100}
# Teken de driehoek op 0,0 (volledige grootte)
stamp 100, 100, driehoek
#  Teken de driehoek op 200,100 (halve grootte)
stamp 200, 100, .5, driehoek
clg
color blue
rect 0,0,300,300
color green
# Teken de driehoek op 0,0 (volledige grootte)
stamp 100, 100, {0, 0, 100, 100, 0, 100}
#  Teken de driehoek op 200,100 (halve grootte)
stamp 200, 100, .5, {0, 0, 100, 100, 0, 100}

Dit wordt dan:

Nieuw vanaf

nl/stamp.txt · Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)