User Tools

Site Tools


nl:stamp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:stamp [2016/01/01 22:47]
nl:stamp [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Stamp =====
 +==== Format ====
 +**stamp** //x//, //y//, //array//\\
 +**stamp** //x//, //y//, {x1, y1, x2, y2, x3, y3 ...}\\
 +**stamp** //x//, //y//, //schaal//, //array//\\
 +**stamp** //x//, //y//, //schaal//, {x1, y1, x2, y2, x3, y3 ...}\\
 +**stamp** //x//, //y//, //schaal//, //​rotatie//,​ //array//\\
 +**stamp** //x//, //y//, //schaal//, //​rotatie//,​ {x1, y1, x2, y2, x3, y3 ...}
 +==== Beschrijving ====
 +Met deze functie teken je een veelhoek (ploygoon) met de linkerbovenhoek in (//​x//,//​y//​),​ in de opgegeven schaalgrootte //schaal// en draait dit in de opgegeven //rotatie// (kloksgewijs). Zowel //schaal// als //rotatie// zijn optioneel. \\
  
 +De hoeken van de veelhoek worden zoals bij de [[poly]] functie gedefinieerd door het aantal (//​x//,//​y//​) coördinaten in de //​array//​.\\ ​
 +Je kan de veelhoek ook definiëren met { } in plaats van de array.
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[poly|Poly]]
 +==== Voorbeeld ====
 +Beide programma'​s zullen 2 driehoeken tekenen, waarvan de 2 kleiner is.
 +<code basic4gl>​
 +clg
 +color blue
 +rect 0,0,300,300
 +color green
 +dim driehoek(6)
 +tri = {0, 0, 100, 100, 0, 100}
 +# Teken de driehoek op 0,0 (volledige grootte)
 +stamp 100, 100, driehoek
 +#  Teken de driehoek op 200,100 (halve grootte)
 +stamp 200, 100, .5, driehoek
 +</​code>​
 +<code basic4gl>​
 +clg
 +color blue
 +rect 0,0,300,300
 +color green
 +# Teken de driehoek op 0,0 (volledige grootte)
 +stamp 100, 100, {0, 0, 100, 100, 0, 100}
 +#  Teken de driehoek op 200,100 (halve grootte)
 +stamp 200, 100, .5, {0, 0, 100, 100, 0, 100}
 +</​code>​
 +Dit wordt dan:\\
 +{{:​en:​stamp.png|}}
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.4
 +
 +----
 +[[rect|vorige]] | [[a_real_dali|Tekenen en kleuren]] | [[font|volgende]]
nl/stamp.txt · Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)