User Tools

Site Tools


nl:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:start [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
  
 +
 +Deze documentatie werd geschreven voor jonge lezers vanaf **10 jaar**. ​
 +Misschien vind je de informatie een beetje te licht, maar het is de bedoeling met BASIC-256 om een inleiding te hebben in de programmatie.
 +
 +==== Referentie voor de syntax van BASIC-256 0.9.6.32 ====
 +  * **Programmasynax**://​[[ProgramSyntax|Ik kan schrijven, maar hoé schrijf ik een programma?​]]//​
 +  * **Numerieke constanten**://​[[NumericConstants|getal constanten die niet veranderen?​]]//​
 +  * **String Constanten**://​[[StringConstants|Wat zijn die tekstconstanten?​]]//​
 +  * **Variabelen**://​[[Variables|Wat zijn variabelen?​]]//​
 +  * **Tabellen**://​[[Arrays|Wat is een tabel?]]//
 +  * **Anonieme tabellen**://​[[AnonymousArrays|als dingen automatisch worden aangemaakt]]//​
 +  * **Operatoren**://​[[Operators|Bewerkingen,​ wat je kan doen met letters en cijfers.]]//​
 +  * **Foutcodes**:​ //​[[Errorcodes|Lijst van de foutcodes van Basic256]]//​
 + 
 +==== Instructies en functies - Gegroepeerd ====
 +  * **Programmacontrole**:​ //​[[Programcontrol|Opdrachten die je programma aansturen]]//​
 +  * **Klavier en Tekst**: //​[[keyboard|Hoe geef je iets in de computer en wat krijg je terug]]//
 +  * **Datum en Uur**: //​[[datehour|Spelen met de klok en de kalender]]// ​
 +  * **Foutbehandelingen**:​ //​[[errorhandling|Oops,​ er is iets misgegaan. Niet erg, we lossen het wel op met deze commando'​s]]//​
 +  * **Bewerkingen op strings**: //​[[stringcommand|woorden en stukjes snijden en terug aan elkaar plakken, en ander gereedschap om met strings te werken]]//
 +  * **Geluid**: //​[[sound_commands|Wat zei je weer, computer? Laat maar horen]]//
 +  * **Lezen/​Schrijven van bestanden**:​ //​[[write_and_read|Vergeet niet wat je geleerd hebt, schrijf het weg!!]]//
 +  * **Wiskundige Formules**: //​[[mathematical|Alle zotte dingen die je met cijfers kan doen. Hier voelt de computer zich wel op zijn gemak]]// ​
 +  * **Muis**://​[[mouse_interaction|Kom muisje, kom hier! Een kat en muis spel om je muis aan de praat te krijgen.]]//​
 +  * **Grafische functies**://​[[a_real_dali|Puntje hier, puntje daar, lijn langs hier en cirkeltje aldaar]]//
 +  * **Netwerk communicatie**://​[[network|De eerste stappen naar buiten. Yep computer je bent niet alleen op de wereld!]]//
 +  * **Tabellen**://​[[arraycommands|Woaaw,​ echte 2D ??? Je zal wel zien]]//
 +  * **Databases (SQLite)**://​[[databases|Nu effe serieus. Database, wees klaar om heel wat te bewaren.]]//​
 +  * **Andere instructies en functies**://​[[miscellaneous |Altijd moet er iets speciaals zijn, hier zijn ze dan ....]]//
 +
 +==== Instructies en functies - alfabetisch geordend ====
 +  * [[abs]],​[[acos]],​[[asc]],​[[asin]],​[[atan]]
 +  * [[ceil]],​[[changedir]],​[[chr]],​[[circle]],​[[clg]],​[[clickb]],​[[clickclear]],​[[clickx]],​[[clicky]],​[[close]],​[[cls]],​[[color]],​[[commandline]],​[[comment]],​[[cos]],​[[count]],​[[countx]],​[[currentdir]]
 +  * [[day]],​[[dbclose]],​[[dbcloseset]],​[[dbexecute]],​[[dbfloat]],​[[dbint]],​[[dbopen]],​[[dbopenset]],​[[dbrow]],​[[dbstring]],​[[decimal]],​[[degrees]],​[[dim]],​[[dir]],​[[dountil]]
 +  * [[editvisible]],​[[end]],​[[eof]],​[[errorcodes]],​[[errorhandling]],​[[exists]],​[[exp]],​[[explode]],​[[explodex]]
 +  * [[fastgraphics]],​[[float]],​[[floor]],​[[font]],​[[fornext]]
 +  * [[getcolor]],​[[getsetting]],​[[getslice]],​[[gosubreturn]],​[[goto]],​[[graphheight]],​[[graphsize]],​[[graphvisible]],​[[graphwidth]]
 +  * [[hour]]
 +  * [[ifthen]],​[[imgload]],​[[imgsave]],​[[implode]],​[[implodex]],​[[input]],​[[instr]],​[[instrx]],​[[int]]
 +  * [[key]],​[[keyboard]],​[[kill]]
 +  * [[lasterror]],​[[lasterrorextra]],​[[lasterrorline]],​[[lasterrormessage]],​[[left]],​[[length]],​[[line]],​[[log]],​[[log10]],​[[lower]]
 +  * [[md5]],​[[mid]],​[[minute]],​[[month]],​[[mouseb]],​[[mousex]],​[[mousey]],​[[msec]]
 +  * [[netaddress]],​[[netclose]],​[[netconnect]],​[[netdata]],​[[netlisten]],​[[netread]],​[[network]],​[[netwrite]]
 +  * [[offerror]],​[[onerror]],​[[open]],​[[ostype]],​[[outputvisible]]
 +  * [[pause]],​[[pixel]],​[[plot]],​[[poly]],​[[portin]],​[[portout]],​[[print]],​[[putslice]]
 +  * [[radians]],​[[rand]],​[[read]],​[[readline]],​[[rect]],​[[redim]],​[[refresh]],​[[replace]],​[[replacex]],​[[reset]],​[[rgb]],​[[right]]
 +  * [[say]],​[[second]],​[[seek]],​[[setsettings]],​[[sin]],​[[singlepage]],​[[size]],​[[sound]]
 +  * [[spritecollide]],​[[spritedim]],​[[spriteh]],​[[spritehide]],​[[spriteload]],​[[spritemove]],​[[spriteplace]],​[[spriteshow]],​[[spriteslice]],​[[spritev]],​[[spritew]],​[[spritex]],​[[spritey]],​[[sqr]],​[[stamp]],​[[string]],​[[system]]
 +  * [[tan]],​[[text]],​[[textwidth]]
 +  * [[upper]]
 +  * [[volume]]
 +  * [[wavplay]],​[[wavstop]],​[[wavwait]],​[[whileendwhile]],​[[write]],​[[writeline]]
 +  * [[year]]
 +
 +==== Andere documentatie ====
 +  * [[systemrequirements|Minimale systeemvereisten]]
 +  * [[techinformation|Technische informatie]]
 +  * [[singlepage|Alle documentatie op één pagina]]
 +
 +==== Interessante links ====
 +  *  [[http://​basic256.org/​index_en|BASIC256 hoofd website]]
 +  *  [[http://​www.basicbook.org/​|interessant boek om te leren programmeren (in het engels)]]
 +
 +
 +==== Moeilijke woorden ====
 +   * [[glossary|Lijst van moeilijke woorden]]
 +   * [[translations|Lijst vertalingen]]
nl/start.txt · Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)