User Tools

Site Tools


nl:string

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:string [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== String =====
  
 +==== Formaat ====
 +**string** ( //​uitdrukking//​ )
 +
 +==== Beschrijving ====
 +Je ziet hiermee niet veel gebeuren. Alleen zeg je daarmee aan een computer dat hij een getal uit //​uitdrukking//​ als een string moet beschouwen. Dan kan hij daarmee niet meer rekenen .... 
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[decimal|Decimal]]
 +
 +
 +----
 +[[right|vorige]] | [[stringcommand|Stringbewerkingen]] | [[upper|volgende]]
nl/string.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)