User Tools

Site Tools


nl:stringcommand

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:stringcommand [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== String bewerkingen ======
 +===== Waarom =====
  
 +Als je met de computer iets met woorden wil doen, heeft de computer een aantal functies nodig om met de woorden en letters te leren spelen en werken. ​
 +
 +===== Welke opdrachten hebben we? =====
 +^Opdracht^Wat doet het^
 +|[[Asc|Asc]]|Geef de ASCII waarde van een karakter | 
 +|[[Chr|Chr]]|Geef het karakter van de ASCII waarde terug |
 +| [[Decimal|Decimal]]| hoeveel cijfers na de komma wil je zien? |
 +| [[Instr|Instr]]| Een naald in een hooiberg zoeken.... |
 +| [[instrx|Instrx]]| Een speciale naald in een hooiberg zoeken.... ​ |
 +| [[count|Count]] | hoeveel keer vind je mijn naald? | 
 +| [[countx|Countx]] | hoeveel keer vind je mijn //​speciale//​ naald? | 
 +| [[explode|Explode]] | een string mooi splitsen | 
 +| [[explodex|Explodex]] | een sting mooi //​speciaal//​ splitsen | 
 +| [[implode|Implode]] | apparte array elementen in één string plakken |
 +| [[Left|Left]]|het linkergedeelte van een string|
 +| [[Length|Length]]| hoe lang is een string?|
 +| [[Lower|Lower]]|vervangt hoodletters door kleine letters |
 +| [[Mid|Mid]]| neemt een middelste deel uit een string|
 +| [[MD5|MD5]]| Berekent een soort unieke onkraakbare code !!! Supergeheim! |
 +| [[Replace|Replace]]| de ene sting wordt door een andere vervangen|
 +| [[Replacex|Replacex]]|de ene sting wordt door een andere vervangen, 't zelfde als het vorige, maar moeilijker (=) |
 +| [[Right|Right]]| als je enkel het rechste gedeelte van de string wil |
 +| [[String|String]]| om getallen om te zetten in een string.|
 +| [[Upper|Upper]]| ALLEMAAL HOODLETTERS.... |
 +
 +
 +----
 +[[nl:​start|Begin]] ​
nl/stringcommand.txt · Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)