User Tools

Site Tools


nl:stringconstants

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:stringconstants [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== String constante ======
 +
 +===== Wat is een string constante? =====
 +**String** is een Engels woord en betekent "een reeks karakters"​. Een karakter is zoveel als een letter, een getal, een leesteken. ​
 +
 +Een **string constante** blijft ook zijn waarde behouden. Het verandert niet. "Hello World" blijft "Hello world"​. ​
 +
 +===== Hoe schrijf je een string constante? =====
 +Als je een string gebruikt in BASIC256 moet je beginnen met het dubbel aanhalingsteken " en ook eindigen met hetzelfde teken. Doe je dat niet, ... dan geeft de computer een foutmelding of erger nog, dan doet de computer iets wat niet voorzien had. 
 +
 +Zoals je kan zien, wordt een string constante op een andere manier getoond in BASIC356( andere kleur).
 +
 +Dit zijn correcte **String Constanten**
 +<code basic4gl>​
 +  "" ​ ( een lege string)
 +  " " ( een string die een spatie bevat)
 +  "3 + 56" ​ (neen, dit is geen som, dit is een string)
 +  "Hello World!" ​ (zeer beroemde string voor iemand die leert programmeren"​
 +  "Ik ben 9 jaar"
 +  "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vitae feugiat dolor" ​
 +</​code>​
 +
 +===== Hoe ziet het eruit? =====
 +Dit is het resultaat in BASIC256 ( print is de opdracht om de string te tonen)
 +
 +{{:​nl:​strings.png|}}
 +
 +Als je echter het dubbel aanhalingteken vergeet, dan krijg je volgende foutmelding: ​
 +
 +{{:​nl:​wrong_string.png|}}
 +
 +[[nl:​numericconstants|vorige]] | [[nl:​start|Begin]] | [[nl:​variables|volgende]]
  
nl/stringconstants.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)