User Tools

Site Tools


nl:system

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:system [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== System =====
 +==== Formaat ====
 +**system** //​uitdrukking//​\\
 +**system** ( //​uitdrukking//​ )
 +==== Beschrijving ====
 +Voert een system commando uit in het terminal venster.\\  ​
 +:!: OPGELET: Dit kan een zeer gevaarlijke opdracht zijn. Gebruik dit enkel als je weet wat je doet. 
 +==== Vanaf versie==== ​
 +0.9.5h
  
 +----
 +[[miscellaneous|Speciale Opdrachten]] | [[ostype|volgende]]
nl/system.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)