User Tools

Site Tools


nl:text

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:text [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Text =====
 +==== Formaat ====
 +**text** //x//, //y//, //​string//​\\
 +**text** ( //x//, //y//, //string// )
 +==== Beschrijving ====
  
 +De functie //​schrijft//​ de //string// in het grafisch venster met het lettertype en kleur die op dat moment zijn gedefinieerd. Er wordt gebonnen op  //x//, //y// .
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +clg 
 +color grey
 +rect 0,​0,​graphwidth,​graphheight
 +color darkblue
 +font "​Penguin Attack",​18,​50
 +text 10,​100,"​Fraaie tekst"
 +color darkgreen
 +font "​Swift",​14,​75
 +text 10,​200,"​En dit is de vette tekst!"​
 +</​code>​
 +wordt dan.\\
 +{{fonttext.png|}}
 +
 +====Zie ook ====
 +[[color|Color]],​ [[font|Font]],​ [[TextWidth|TextWidth]]
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.4
 +
 +
 +----
 +[[font|vorige]] | [[a_real_dali|Tekenen en kleuren]] | [[textwidth|volgende]]
nl/text.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)