User Tools

Site Tools


nl:textwidth

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:textwidth [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== TextWidth =====
 +==== Formaat ====
 +textwidth ( //string// )
 +==== Bescrhijving ====
 +De functie geeft aan hoeveel pixels de opgegeven //string// zou nemen indien het met de [[text|Text]] functie zou worden geschreven in het grafisch venster.
  
 +==== Zie ook ====
 +[[font|Font]],​ [[text|Text]]
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6.68
 +
 +
 +----
 +[[text|vorige]] | [[a_real_dali|Tekenen en kleuren]] | [[clg|volgende]]
nl/textwidth.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)