User Tools

Site Tools


nl:translations

Vertalingen

De meeste woorden in de programmeertaal BASIC-256 zijn engelse woorden. De simpele vertaling in het engels kan voor jou ook al een nuttige hulp zijn om te begrijpen wat ze betekenen. Hierna volgt de lijst van woorden en hun korte vertaling. Gebruik het internet als je een meer volledige vertaling wenst.

Opgelet :!: Dit zijn niet alle woorden, enkel de woorden die een nuttige vertaling hebben.

Lijst

WoordVertalingBetekenis
anonymousarraysanonieme reeks
arraysreeks
asc (ascending)oplopend
ceil plafond
changedir( change directory)verander de folder
circlecirkel
clickclearkuis de klik op
closesluiten
cls (clear screen) kuis het scherm op
colorkleur
commandlineopdrachtregel
count tellen
currentdir (current directory)huidige folder
daydag
dbclose (database close)sluit de databank
dbexecute (database execute) voer uit op de databank
dbrow (database row) databank rij
decimal decimale
degrees graden
dir (directory)folder
dountil doe tot dat
editvisiblebewerk de zichtbaar (optie)
end einde
eof (end of file)einde van het bestand
errorcodesfout codes
exists bestaat
explode ontploffen
fastgraphics snelle beelden
floatdrijven
floorvloer
font lettertype
fornextvoor elke / volgende
getcolorhaal de kleur
getsettingheel de parameter
getslicehaal de schijf
gosubreturn ga onder terugkeer
goto ga naar
graphheight hoogte van de grafiek
graphsize grootte van de grafiek
graphvisible grafiek zichtbaar
graphwidth breedte van de grafiek
houruur
ifthenals dan
imgload (image load) laad beeld
imgsave(image save ) bewaar beeld
implodeimploderen
input invoer
instr (in string) in de tekenreeks
keysleutel
kill doden
lasterror laatste fout
lasterrorextra laatste fout extra
lasterrorlinelijn van de laatste fout
lasterrormessage laatste foutbericht
leftlinks
lengthlengte
line lijn
lowerlager
mid midden
minuteminuut
monthmaand
netaddressnetwerk adres
netclose netwerk sluiten
netconnectnetwerk aansluiten
netdatanetwerk gegevens
netlistennetwerk luisteren
netreadnetwerk lezen
netwritenetwerk schrijven
numericconstants numerieke constanten
offerrorfouten afzetten
onerror fouten aanzeten
openopenen
operatorsbewerkers
ostype (operating system type)besturingsysteem type
outputvisibleuitvoer zichtbaar
pauseonderbreking
pixelbeeldelement
plotin kaart brengen
poly (polygone)veelhoek
portin (port in)binnenkomende poort
portout (port out)uitgaande poort
printafdrukken
putsliceschijf plaatsen
radiansradianen
rand (random) toevallig
read lezen
readlinelees de lijn
rect (rectangle)rechthoek
redim (re dimension)opnieuw dimensioneren
refresh verversen
rem (remark)opmerking
replace vervangen
resetherzetten
rgb (red blue green) rood - blauw-groen
right rechts
say zeggen
secondseconde
seek zoeken
setsetting zet de parameter
singlepage een pagina
sizegrootte
soundgeluid
spritecollidesprite botsing
spritedim sprite herdimensioneren
spriteh ( sprite height) sprite hoogte
spritehide sprite verbergen
spriteload sprite laden
spritemove sprite verplaatsen
spriteplace sprite plaats
spriteshow toon de sprite
spriteslice sprite in schijfjes
spritev (sprite visible)sprite zichtbaar
spritew (sprite width)sprite breedte
sqr (square root)vierkantswortel
stamppostzegel
stringtekenreeks
system systeem
text tekst
textwidthbreedte van de tekst
upperbovenste
variables variabele, veranderlijke grootheid
wavplay ( play wave)speel de golf
wavstop (stop wave) stop de golf
wavwait ( wave waite)wacht op de golf
whileendwhile ( while end) zolang dat einde
writeschrijven
writeline schrijf de lijn
year jaar
nl/translations.txt · Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)