User Tools

Site Tools


nl:upper

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:upper [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Upper =====
 +==== Formaat ====
 +**upper** ( //string// )
 +==== Beschrijving ====
 +Geeft de  //string// terug waarin alle kleine letters door grote letters werden vervangen.
  
 +Wist je trouwens, dat je **MEESTAL GEEN ZIN MAAKT MET ALLEMAAL HOOFDLETTERS** als je met de computer schrijft?\\
 +Dan denken de meeste mensen dat **//je tegen hen schreeuwt//​** .... opletten dus. 
 +
 +==== Zie ook====
 +[[lower|Lower]]
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +print upper("​blAuw!"​)
 +</​code>​
 +
 +wordt 
 +<​code>​
 +BLAUW!
 +</​code>​
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.5e
 +
 +----
 +[[string|vorige]] | [[stringcommand|Stringbewerkingen]] ​
nl/upper.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)