User Tools

Site Tools


nl:wavplay

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:wavplay [2016/01/01 22:47]
nl:wavplay [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== WAVplay =====
 +==== Formaat ====
 +**wavplay** //​bestandsnaam//​\\
 +**wavplay** ( //​bestandsnaam//​ )
 +==== Beschrijving ====
 +Deze functie speelt het WAV audio bestand asynchroon uit(bestand wordt in de achtergrond gespeeld).
 +==== Zie Ook ====
 +[[wavstop|WAVstop]] [[wavwait|WAVwait]]
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +wavplay("​muziek.wav"​)
 +</​code>​
  
 +==== Nota ==== 
 +FIXME //correcte gegevens om wav bestand af te spelen in linux//
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.4
 +
 +----
 +[[volume|vorige]] | [[sound_commands|Geluid]] | [[wavstop|volgende]]
nl/wavplay.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)