User Tools

Site Tools


nl:wavstop

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:wavstop [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== WAVstop =====
 +==== Formaat ====
 +**wavstop** //​bestandsnaam//​\\
 +==== Beschrijving ====
 +Deze functie stopt het spelen van het WAV audio bestand .
 +==== Zie Ook ====
 +[[wavplay|WAVplay]] [[wavwait|WAVwait]]
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +wavstop
 +</​code>​
  
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.4
 +
 +----
 +[[wavplay|vorige]] | [[sound_commands|Geluid]] | [[wavwait|volgende]]
nl/wavstop.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)