User Tools

Site Tools


nl:wavwait

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:wavwait [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== WAVwait =====
 +==== Formaat ====
 +**wavwait** //​bestandsnaam//​\\
 +==== Beschrijving ====
 +Wacht tot het WAV audio bestand volledig afgespeeld is .
 +==== Zie Ook ====
 +[[wavplay|WAVplay]] [[wavstop|WAVstop]]
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +wavwait
 +</​code>​
  
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.4
 +
 +----
 +[[wavstop|vorige]] | [[sound_commands|Geluid]]
nl/wavwait.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)