User Tools

Site Tools


nl:whileendwhile

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:whileendwhile [2016/01/01 22:47]
nl:whileendwhile [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== While / End While =====
 +==== Formaat ====
 +**while** //​booleanuitdrukking//​\\
 +//​opdracht(en)//​\\
 +**end while**
 +==== Beschrijving ====
 +Voert de //​opdracht(en)//​ in de lus uit tot //​booleanuitdrukking//​ false is.  While / End While voert de opdracht(en) nul of meerdere keren uit.
  
 +De test wordt uitgevoerd voor er aan de opdrachten wordt begonnen. Dit wil zeggen dat het mogelijk is dat de opdracht(en) zelfs misschien helemaal niet worden uitgevoerd.
 +==== Zie ook ====
 +[[dountil|Do / Until]], [[fornext|For / Next]]
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +r = 1
 +while r < 6
 +  print r
 +  r = r + 1
 +end while
 +</​code>​
 +
 +geeft als resultaat
 +<​code>​
 +1
 +2
 +3
 +4
 +5
 +</​code>​
 +==== Vanaf versie ==== 
 +0.9.4g
 +
 +----
 +[[comment|vorige]] | [[nl:​programcontrol|Programma Controle]] ​
nl/whileendwhile.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)