User Tools

Site Tools


nl:write

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:write [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Write =====
 +==== Formaat ====
 +**write** //​string//​\\
 +**write** ( //string// )\\
 +**write** //​filenumber//,​ //​string//​\\
 +**write** ( //​filenumber//,​ //string// )
 +==== Beschrijving ====
 +Schrijft //string// aan het einde van een open bestand toe. Als je het bestandsnummer (//​filenumber//​) niet meegeeft, dan wordt 0 genomen.
 +==== Voorbeeld====
 +<code basic4gl>​
 +print currentdir
 +open (1,"​Foo.txt"​)
 +write (1,"​Hello"​)
 +write (1," Dit komt op dezelfde lijn na Hello"​)
 +close 1
 +</​code>​
  
 + Print currentdir gebruik ik om te weten waar ik een bestand open. Dit is de plaats waar Foo.txt zal worden geopend ( of weggeschreven) ​
 + ​Verder zijn er 2 write opdrachten. In het Foo.txt bestand zie je echter alles mooi op een lijn. 
 + Ik voer een close uit om het bestand mooi te sluiten. De informatie wordt wel onmiddellijk in het bestand gezet, maar je bent nooit zeker he.
 +==== Zie ook====
 +[[close|Close]],​ [[eof|Eof]],​ [[open|Open]],​ [[read|Read]],​ [[readline| Readline]], [[reset| Reset]], [[writeline| Writeline]],​ [[exists| Exists]], [[seek| Seek]], [[size| Size]]
 +
 +----
 +[[size|vorige]] | [[write_and_read|Lezen en schrijven]] | [[writeline|volgende]]
nl/write.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)