User Tools

Site Tools


nl:year

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:year [2016/01/01 22:47]
nl:year [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Year =====
 +==== Formaat ====
 +**year**\\
 +**year** ( )
 +==== Beschrijving ====
 +Geeft het jaartal terug van de huidige systeemdatum.
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +print "Het is vandaag ";
 +print day + "/"​ +(month + 1) + "/"​ + year
 +</​code>​
  
 +toont dan
 +<​code>​
 +Het is vandaag 29/1/2012
 +</​code>​
 +==== Zie ook ====
 +[[day|Day]],​ [[hour| Hour]], [[minute| Minute]], [[month| Month]], [[Msec|Msec]],​ [[second| Second]]
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.4
 +
 +
 +
 +----
 +[[month|vorige]] | [[datehour|Datum en Uur]] | [[hour|volgende]]
nl/year.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)