User Tools

Site Tools


ro:abs

Abs (Funcție)

Engleză: ABSolute value = valoare absolută

Format

abs ( număr )

Întoarce număr_zecimal sau număr_întreg în funcție de tipul de număr transmis.

Descriere

Întoarce valoarea absolută a numărului specificat.

Exemplu

print abs(-45)
print abs(6.45)

va afișa

45
6.45

Vezi și

ro/abs.txt · Last modified: 2017/08/18 10:02 by junior-root