User Tools

Site Tools


ro:anonymousarrays

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ro:anonymousarrays [2016/01/01 22:48]
127.0.0.1 external edit
ro:anonymousarrays [2016/05/28 03:03] (current)
junior-root
Line 1: Line 1:
 ===== Matrici anonime ===== ===== Matrici anonime =====
-O matrice ​anonima e un set de valori numerice sau de valori_sir, separate ​de virgula si cuprinse in acolade ​ {}. matrice ​anonima poate fi folosita in locul unei matrici variabile sau poate fi asignata unei matrici ​variabile. +O matrice ​anonimă este un set de valori numerice sau un set de șiruri ​de caractere, separate ​prin virgulă și închise în acolade {}. Matricile anonime pot fi folosite pentru a atribui rapid un grup de valori într-o ​matrice. În cazul în care matricea anonimă este mai mare decât matricea deja dimensionată,​ atunci aceasta din urmă va fi automat redimensionată ([[Redim | Redim]]) la dimensiunea corectă.\\ 
- +\\ 
 +Matricile anonime pot fi de asemenea folosite la comenzile [[poly|Poly]],​ [[sound|Sound]] și [[stamp|Stamp]] în locul unei variabile ​de tip matrice.
 ==== Exemplu ==== ==== Exemplu ====
 <​code>​ <​code>​
-dim myarray(4) +dim matrice(4) 
-myarray ​= {1, 2, 3, 4}+matrice ​= {1, 2, 3, 4} 
 + 
 +dim cuvinte(1) 
 +cuvinte = {"​cum","​acum","​maro","​sacou"​} 
 +for n = 0 to cuvinte[?​]-1 
 + print cuvinte[n] 
 +next n
 </​code>​ </​code>​
  
ro/anonymousarrays.txt · Last modified: 2016/05/28 03:03 by junior-root