User Tools

Site Tools


ro:arc

Arc (Instrucțiune)

Engleză: ARC = arc

Format

Descriere

Desenează un arc de cerc (o parte a unui cerc definit de centru_x, centru_y, rază) sau un arc de elipsă (elipsă ce se poate înscrie într-un dreptunghi definit de poziție_x, poziție_y, lățime și înălțime).
Unghiurile sunt enunțate în radiani și încep din poziția orei 12 și merg în sensul acelor de ceasornic.
Arcul va fi desenat începând din poziția unghiului unghi_start și va avea mărimea specificată de mărime_unghi.
Dacă luăm în considerare faptul că un cerc întreg înseamnă un unghi echivalent cu 2*PI radiani, atunci se poate desena cu această instrucțiune un cerc întreg, însă neumplut de culoare.

Exemplu

# arc_example.kbs
# 2012-12-29 j.m.reneau
#
# example of arc statement added on 0.9.9.25
clg
color black
for t = 1 to 100 step 3
   arc 150-t,150-t,t*2,t*2,0,pi*2*t/100
next t

va desena
arc_example

Același lucru îl va desena și programul de mai jos, doar că în acest caz vom desena arcuri folosind cercuri cu centrul în (150, 150) și cu raza de mărimea t:

clg
color black
for t = 1 to 100 step 3
   arc 150,150,t,0,pi*2*t/100
next t

Exemplu (arc de cerc)

clg white
color red, clear
circle 150,150,100
color blue
penwidth 3
arc 150,150,100,0,PI/2

va desena
arc_circle

Exemplu (arc dintr-o elipsă)

clg white
#deseneaza un dreptunghi galben
color yellow, clear
rect 50,50,200,100
#deseneaza o elipsă roșie
color red, clear
ellipse 50,50,200,100
#deseneaza un arc albastru începând cu unghiul 0 (ora 12:00 de la ceas)
#și cu o deschidere de o jumătate de PI (PI/2), ceea ce echivalează cu un sfert de cerc
color blue
penwidth 3
arc 50,50,200,100,0,PI/2

va desena
arc_ellipse

Vezi și

2016/01/01 22:49

Istoric

0.9.9.25Adăugată în acestă versiune
1.99.99.65Adăugată versiunea bazată pe cerc
ro/arc.txt · Last modified: 2017/08/20 10:20 by junior-root