User Tools

Site Tools


ro:arithmeticoperators

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ro:arithmeticoperators [2017/08/18 15:21] (current)
junior-root created
Line 1: Line 1:
 +=== Operatori aritmetici ===
 +Operatorii aritmetici sunt pur și simplu operațiuni simple de matematică cu numere întregi sau cu numere zecimale.
 +^Operatori aritmetici^^^^
 +^Operator^Nume^Exemplu^Comentarii^
 +|+|Adunare|a + b|Se adună două valori numerice. Dacă ambele sunt numere întregi, atunci rezultatul va fi un număr întreg. Dacă unul sau ambele sunt numere zecimale, atunci rezultatul va un număr zecimal. Dacă una sau ambele valori sunt șiruri, operatorul plus va concatena șirurile.<​sup>​2</​sup>​|
 +|-|Scădere|a - b|Se scad două valori numerice. Dacă amândouă sunt numere întregi, atunci rezultatul returnat va fi un număr întreg, altfel rezultatul va fi un număr zecimal.|
 +|*|Înmulțire|a * b|Se înmulțesc două valori numerice. Dacă amândouă sunt numere întregi, atunci rezultatul returnat va fi un număr întreg, altfel rezultatul va fi un număr zecimal. |
 +|/​|Împărțire|a / b|Întoarce un număr zecimal reprezentând rezultatul împărțirii lui a la b.|
 +|\|Împărțire întreagă|a \ b|Întoarce de câte ori se cuprinde b în a pe de-a-ntregul. (Exemplu: 10\3 rezultă 3)|
 +|%|Modulo|a % b|Întoarce restul împărțiri lui a la b. (Exemplu: 10%3 rezultă 1)|
  
ro/arithmeticoperators.txt · Last modified: 2017/08/18 15:21 by junior-root