User Tools

Site Tools


ro:changedir

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ro:changedir [2017/08/23 04:20] (current)
junior-root created
Line 1: Line 1:
 +===== ChangeDir (Instrucțiune) =====
 +> **Engleză:​** //to **CHANGE** = a schimba; **DIR**ectory = director, folder//
 +==== Format ====
 +**changedir** [[stringexpressions|șir_de_caractere]]\\
 +**changedir** ( [[stringexpressions|șir_de_caractere]] )
 +==== Descriere ====
 +Schimbă directorul curent cu calea specificată. Pentru toate sistemele de operare se va folosi semnul (/) pentru a separa folderele într-o cale.
 +==== Vezi și ====
 +{{page>​ro:​start#​Utilizare fișiere și Porturi seriale&​noheader}}
 +==== Istoric ==== 
 +|0.9.6r|Adăugată în acestă versiune|
  
ro/changedir.txt · Last modified: 2017/08/23 04:20 by junior-root