User Tools

Site Tools


ro:clg

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ro:clg [2017/09/23 09:55] (current)
junior-root created
Line 1: Line 1:
 +===== CLG (Instrucțiune) =====
 +> **Engleză:​** //**CL**ear **G**raphics window = șterge fereastra grafică//
 +==== Format ====
 +**clg**\\
 +**clg** //culoare//
 +==== Descriere ====
 +Șterge fereastra grafică.
 +==== Parametri ====
 +**//​culoare//​** - este un [[integerexpressions|număr_întreg]] și reprezintă culoarea cu care se dorește ștergerea ferestrei grafice. Dacă nu se specifică nicio culoare, atunci va fi folosită valoarea [[colorconstants|CLEAR]],​ adică toți pixelii devin transparenți.
 +==== Notă ====
 +{{page>​ro:​color#​Notă&​noheader}}
 +==== Vezi și ====
 +{{page>​ro:​start#​Elemente grafice - controlul ferestrelor&​noheader}}
 +==== Istoric ==== 
 +|1.99.99.25|S-a adăugat culoarea dorită|
  
ro/clg.txt · Last modified: 2017/09/23 09:55 by junior-root