User Tools

Site Tools


ro:clickb

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ro:clickb [2017/09/12 02:23]
junior-root [Notă]
ro:clickb [2017/09/12 03:41] (current)
junior-root
Line 9: Line 9:
 Întoarce butonul cu care s-a dat clic cu mouse-ul ultima dată în fereastra grafică. Întoarce valoarea 0 dacă nu s-a făcut clic. Întoarce butonul cu care s-a dat clic cu mouse-ul ultima dată în fereastra grafică. Întoarce valoarea 0 dacă nu s-a făcut clic.
 {{page>​mousebuttonconstants}} {{page>​mousebuttonconstants}}
-==== Exemplu ​simplu ​====+==== Exemplu ​==== 
 +<​code>​ 
 +loop: 
 +cls 
 +print "​mousex = "; mousex 
 +print "​mousey = "; mousey 
 +print "​mouseb = "; mouseb 
 +print 
 +print "​clickx = "; clickx 
 +print "​clicky = "; clicky 
 +print "​clickb = "; clickb 
 + 
 +pause 0.05 
 +goto loop 
 +</​code>​ 
 +==== Exemplul doi ====
 <​code>​ <​code>​
 # șterge orice clic făcut mai devreme # șterge orice clic făcut mai devreme
Line 128: Line 143:
 ==== Istoric ====  ==== Istoric ==== 
 |0.9.4d|Adăugată în acestă versiune| |0.9.4d|Adăugată în acestă versiune|
-|1.99.99.58|Added Named Constants|+|1.99.99.58|S-au adăugat numele constantelor pentru butoane|
  
ro/clickb.txt · Last modified: 2017/09/12 03:41 by junior-root