User Tools

Site Tools


ro:clickclear

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ro:clickclear [2017/09/12 02:55] (current)
junior-root created
Line 1: Line 1:
 +===== ClickClear (Instrucțiune) =====
 +> **Engleză:​** //**CLICK** = clic; to **CLEAR** = a curăța//
 +==== Format ====
 +**clickclear**\\
 +**clickclear** ( )
 +==== Descriere ====
 +Stabilește valoarea 0 pentru [[ClickB|ClickB]],​ [[ClickX|ClickX]] și [[ClickY|ClickY]] astfel încât să se poată detecta când este executat următorul clic cu mouse-ul.
 +==== Exemplu ====
 +Vezi exemplul pe pe pagina instrucțiunii [[clickb|ClickB]].
 +==== Vezi și ====
 +{{page>​ro:​start#​Mouse&​noheader}}
 +==== Istoric ==== 
 +|0.9.4d|Adăugată în acestă versiune|
  
ro/clickclear.txt · Last modified: 2017/09/12 02:55 by junior-root