User Tools

Site Tools


ro:colorexpressions

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ro:colorexpressions [2017/09/03 23:57]
junior-root
ro:colorexpressions [2017/09/04 03:07] (current)
junior-root
Line 32: Line 32:
  
 ==== 2) Culoare exprimată cu ajutorul funcției RGB ==== ==== 2) Culoare exprimată cu ajutorul funcției RGB ====
-Utilizatorul are posibilitatea să-și creeze milioane de culori diferite prin utilizarea funcției [[rgb|RGB]]. Acesta întoarce un [[integerexpressions|număr_întreg]] ce reprezintă culoarea creată.+Utilizatorul are posibilitatea să-și creeze milioane de culori diferite prin utilizarea funcției [[rgb|RGB]].
  
-La începutul acestei pagini ​spuneam ​că o culoare este de fapt un [[integerexpressions|număr_întreg]] ce conține în el câteva informații speciale.\\+La începutul acestei pagini ​am văzut ​că o culoare este de fapt un [[integerexpressions|număr_întreg]] ce conține în el câteva informații speciale. Ca atare, funcția [[rgb|RGB]] întoarce tot un [[integerexpressions|număr_întreg]] în format ARGB ce reprezintă culoarea creată.\\
 El este compus în realitate din 4 octeți (un octet poate avea o valoare între 0 - 255), fiecare octet conținând informații despre unul dintre cele 4 canale: **R**ed (roșu), **G**reen (verde), **B**lue (albastru) și **A**lpha (opacitate, transparență).\\ El este compus în realitate din 4 octeți (un octet poate avea o valoare între 0 - 255), fiecare octet conținând informații despre unul dintre cele 4 canale: **R**ed (roșu), **G**reen (verde), **B**lue (albastru) și **A**lpha (opacitate, transparență).\\
 Prin combinarea canalelor **RGB** (roșu, verde, albastru) se pot obține un număr de 16.777.216 de culori diferite! Fiecare culoare poate fi afișată apoi cu diverse grade de opacitate, date de canalul **A**lpha: 0 - 255, unde 255 înseamnă opacitate maximă, iar 0 înseamnă transparență totală. Prin combinarea canalelor **RGB** (roșu, verde, albastru) se pot obține un număr de 16.777.216 de culori diferite! Fiecare culoare poate fi afișată apoi cu diverse grade de opacitate, date de canalul **A**lpha: 0 - 255, unde 255 înseamnă opacitate maximă, iar 0 înseamnă transparență totală.
  
-Funcția [[rgb|RGB]] compune o culoare din valorile furnizate pentru **R**ed (roșu), **G**reen (verde), **B**lue (albastru), fiecare componentă având valori cuprinse între 0 și 255. Exemplul de mai jos creează culoarea oranj și desenează un cerc cu ea.+ 
 +Formatul funcției [[rgb|RGB]] este:\\ 
 +**RGB(r, g, b)**, în acest caz canalul **A**lpha este implicit 255 (opacitate totală)\\ 
 +**RGB(r, g, b, a)**, în acest caz canalul **A**lpha este declarat ultimul, chiar dacă valoare lui este cuprinsă în primul octet din valoarea ARGB\\ 
 + 
 +Funcția [[rgb|RGB]] compune o culoare ​în format ARGB din valorile furnizate pentru **R**ed (roșu), **G**reen (verde), **B**lue (albastru), fiecare componentă având valori cuprinse între 0 și 255. Exemplul de mai jos creează culoarea oranj și desenează un cerc cu ea.
 <​code>​ <​code>​
 clg clg
ro/colorexpressions.txt · Last modified: 2017/09/04 03:07 by junior-root