User Tools

Site Tools


ro:compileerrorcodes

Coduri de eroare la compilare

Descriere

Aceasta este o listă de erori care vor fi raportate atunci când un program este rulat. Odată ce o eroare este întâlnită compilarea este oprită, iar programul nu va fi executat.

Eroare #Mesajul de eroareDescriere
0COMPERR_NONE
1COMPERR_SYNTAXEroare de sintaxăMesaj general al compilatorului atunci când o instrucțiune nu a fost formulată corect.
2COMPERR_ENDIFEND IF fără corespondent IF
3COMPERR_ELSEELSE fără corespondent IF
4COMPERR_ENDWHILEEND WHILE fără corespondent WHILE
5COMPERR_UNTILUNTIL fără corespondent DO
6COMPERR_NEXTNEXT fără corespondent FOR
7COMPERR_IFNOENDIF fără corespondent END IF sau ELSE
8COMPERR_ELSENOENDELSE fără corespondent END IF
9COMPERR_WHILENOENDWHILE fără corespondent END WHILE
10COMPERR_DONOENDDO fără corespondent UNTIL
11COMPERR_FORNOENDFOR fără corespondent NEXT
12COMPERR_FUNCTIONNOENDFUNCTION/SUBROUTINE fără corespondent END FUNCTION/SUBROUTINE
13COMPERR_ENDFUNCTIONEND FUNCTION/SUBROUTINE fără corespondent FUNCTION/SUBROUTINE
14COMPERR_FUNCTIONNOTHERENu se poate defini FUNCTION/SUBROUTINE în interiorul unui IF, a unei bucle, sau în cadrul altei FUNCTION/SUBROUTINE
15COMPERR_GLOBALNOTHERENu se pot defini variabile globale în interiorul unui IF, a unei bucle, sau în cadrul altei FUNCTION/SUBROUTINE
16COMPERR_FUNCTIONGOTONu se poate defini o etichetă sau să se folosească GOTO sau GOSUB în FUNCTION/SUBROUTINE
19COMPERR_RETURNVALUE
21COMPERR_CONTINUEDO
22COMPERR_CONTINUEFOR
23COMPERR_CONTINUEWHILE
24COMPERR_EXITDO
25COMPERR_EXITFOR
26COMPERR_EXITWHILE
27COMPERR_INCLUDEFILE
28COMPERR_INCLUDEDEPTH
29COMPERR_TRYNOEND
30COMPERR_CATCH
31COMPERR_CATCHNOEND
32COMPERR_ENDTRY
33COMPERR_NOTINTRY
34COMPERR_NOTINTRYCATCH
35COMPERR_ENDBEGINCASE
36COMPERR_ENDENDCASEBEGIN
37COMPERR_ENDENDCASE
38COMPERR_BEGINCASENOEND
39COMPERR_CASENOEND

Istoric

1.99.99.9Lista codurilor de eroare la compilare corectată și actualizată
ro/compileerrorcodes.txt · Last modified: 2016/07/04 09:53 by junior-root