User Tools

Site Tools


ro:compileerrorcodes

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ro:compileerrorcodes [2016/07/04 09:53] (current)
junior-root created
Line 1: Line 1:
 +===== Coduri de eroare la compilare =====
 +
 +==== Descriere ====
 +Aceasta este o listă de erori care vor fi raportate atunci când un program este rulat. Odată ce o eroare este întâlnită compilarea este oprită, iar programul nu va fi executat.
 +
 +^Eroare #^^Mesajul de eroare^Descriere^
 +|0|COMPERR_NONE|||
 +|1|COMPERR_SYNTAX|Eroare de sintaxă|Mesaj general al compilatorului atunci când o instrucțiune nu a fost formulată corect.|
 +|2|COMPERR_ENDIF|END IF fără corespondent IF| |
 +|3|COMPERR_ELSE|ELSE fără corespondent IF| |
 +|4|COMPERR_ENDWHILE|END WHILE fără corespondent WHILE| |
 +|5|COMPERR_UNTIL|UNTIL fără corespondent DO| |
 +|6|COMPERR_NEXT|NEXT fără corespondent FOR| |
 +|7|COMPERR_IFNOEND|IF fără corespondent END IF sau ELSE| |
 +|8|COMPERR_ELSENOEND|ELSE fără corespondent END IF| |
 +|9|COMPERR_WHILENOEND|WHILE fără corespondent END WHILE| |
 +|10|COMPERR_DONOEND|DO fără corespondent UNTIL| |
 +|11|COMPERR_FORNOEND|FOR fără corespondent NEXT| |
 +|12|COMPERR_FUNCTIONNOEND|FUNCTION/​SUBROUTINE fără corespondent END FUNCTION/​SUBROUTINE| |
 +|13|COMPERR_ENDFUNCTION|END FUNCTION/​SUBROUTINE fără corespondent FUNCTION/​SUBROUTINE| |
 +|14|COMPERR_FUNCTIONNOTHERE|Nu se poate defini FUNCTION/​SUBROUTINE în interiorul unui IF, a unei bucle, sau în cadrul altei FUNCTION/​SUBROUTINE| |
 +|15|COMPERR_GLOBALNOTHERE|Nu se pot defini variabile globale în interiorul unui IF, a unei bucle, sau în cadrul altei FUNCTION/​SUBROUTINE| |
 +|16|COMPERR_FUNCTIONGOTO|Nu se poate defini o etichetă sau să se folosească GOTO sau GOSUB în FUNCTION/​SUBROUTINE| |
 +|19|COMPERR_RETURNVALUE||||
 +|21|COMPERR_CONTINUEDO||||
 +|22|COMPERR_CONTINUEFOR||||
 +|23|COMPERR_CONTINUEWHILE||||
 +|24|COMPERR_EXITDO||||
 +|25|COMPERR_EXITFOR||||
 +|26|COMPERR_EXITWHILE||||
 +|27|COMPERR_INCLUDEFILE||||
 +|28|COMPERR_INCLUDEDEPTH||||
 +|29|COMPERR_TRYNOEND||||
 +|30|COMPERR_CATCH||||
 +|31|COMPERR_CATCHNOEND||||
 +|32|COMPERR_ENDTRY||||
 +|33|COMPERR_NOTINTRY||||
 +|34|COMPERR_NOTINTRYCATCH||||
 +|35|COMPERR_ENDBEGINCASE||||
 +|36|COMPERR_ENDENDCASEBEGIN||||
 +|37|COMPERR_ENDENDCASE||||
 +|38|COMPERR_BEGINCASENOEND||||
 +|39|COMPERR_CASENOEND||||
 +
 +==== Istoric ==== 
 +|1.99.99.9|Lista codurilor de eroare la compilare corectată și actualizată|
 +
  
ro/compileerrorcodes.txt · Last modified: 2016/07/04 09:53 by junior-root