User Tools

Site Tools


ro:countx

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ro:countx [2017/09/11 06:47]
junior-root
ro:countx [2017/09/11 06:47] (current)
junior-root [Parametri]
Line 10: Line 10:
 **//​textul_în_care_se_caută//​** - este un [[stringexpressions|șir_de_caractere]] și reprezintă textul în care se va face căutarea. **//​textul_în_care_se_caută//​** - este un [[stringexpressions|șir_de_caractere]] și reprezintă textul în care se va face căutarea.
  
-**//​[[regularexpressions|expresie_regulată]]//​** - este un [[stringexpressions|șir_de_caractere]] ​care conține reguli specifice pentru căutare, comportându-se ca un șablon.+**//​[[regularexpressions|expresie_regulată]]//​** - este un șir de caractere ​care conține reguli specifice pentru căutare, comportându-se ca un șablon.
 ==== Exemplu ==== ==== Exemplu ====
 <​code>​ <​code>​
ro/countx.txt · Last modified: 2017/09/11 06:47 by junior-root