User Tools

Site Tools


ro:currentdir

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ro:currentdir [2017/08/23 04:33] (current)
junior-root created
Line 1: Line 1:
 +===== CurrentDir (Funcție) =====
 +> **Engleză:​** //​**CURRENT** = actual, curent; **DIR**ectory = director, folder//
 +==== Format ====
 +**currentdir**\\
 +**currentdir** ( )
 +
 +Întoarce un [[stringexpressions|șir_de_caractere]].
 +==== Descriere ====
 +Întoarce directorul utilizat acum și calea completă a acestuia. Pentru toate sistemele de operare va fi utilizat semnul (/) pentru a separa folderele într-o cale.
 +==== Exemplu ====
 +<​code>​
 +print currentdir
 +</​code>​
 +==== Vezi și ====
 +{{page>​ro:​start#​Utilizare fișiere și Porturi seriale&​noheader}}
 +==== Istoric ==== 
 +|0.9.6r|Adăugată în acestă versiune|
  
ro/currentdir.txt · Last modified: 2017/08/23 04:33 by junior-root