User Tools

Site Tools


ro:dbclose

DBClose (Instrucțiune)

Engleză: Data Base = bază de date; to CLOSE = a închide

Format

dbclose
dbclose ( )
dbclose număr_bază_de_date
dbclose ( număr_bază_de_date )

Descriere

Închide o bază de date care este deja deschisă. Până la opt conexiuni cu baze de date pot fi făcute simultan într-un program acestea fiind numerotate de la 0 la 7. Dacă nu este specificat numărul bazei de date care se dorește a fi închisă, va fi utilizată conexiunea cu numărul 0.

Parametri

număr_bază_de_date - este un număr_întreg și reprezintă numărul bazei de date care se dorește a fi închisă. BASIC-256 poate lucra cu până la 8 baze de date deschise în același timp. Fiecărei baze de date deschise i se alocă un număr unic, cuprins între 0 și 7. Odată ce o bază de date este închisă, numărul ei devine disponibil pentru a fi alocat altor baze de date (a se vedea funcția FreeDB ). Dacă nu se specifică niciun număr pentru baza de date, numărul 0 va fi folosit. Dacă numărul indicat nu este folosit de o bază de date, instrucțiunea nu face nimic.

Exemplu

Vezi exemplul pe pe pagina instrucțiunii DBOpen.

Vezi și

Legături externe

Mai multe informații despre bazele de date în general și despre SQLite pot fi găsite la SQLite Home Page (EN), SQL pe Wikipedia (EN) sau SQLite pe Wikipedia (RO).

Istoric

0.9.6yAdăugată în acestă versiune
0.9.9.19S-a adăugat posibilitatea de a lucra cu 8 baze de date în același timp
ro/dbclose.txt · Last modified: 2017/09/10 15:37 by junior-root