User Tools

Site Tools


ro:dbfloat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ro:dbfloat [2017/09/10 15:35] (current)
junior-root created
Line 1: Line 1:
 +===== DBFloat (Funcție) =====
 +> **Engleză:​** //**D**ata **B**ase = bază de date; **FLOAT**ing point number = număr zecimal//
 +==== Format ====
 +**dbfloat** ( //​coloană//​ )\\
 +**dbfloat** ( [[integerexpressions|număr_bază_de_date]] , //​coloană//​ )\\
 +**dbfloat** ( [[integerexpressions|număr_bază_de_date]] , [[integerexpressions|număr_set_înregistrări]] , //​coloană//​ )\\
 +
 +Întoarce un [[floatexpressions|număr_zecimal]].
 +==== Descriere ====
 +Întoarce un [[floatexpressions|număr_zecimal]] aflat la coloana specificată din rândul curent al unui set de înregistrări. Dacă în câmpul indicat se găsește valoarea NULL, atunci va fi întoarsă valoarea 0. Pentru a verifica dacă un câmp este NULL se poate folosi funcția [[DBNull|DBNull]].
 +==== Parametri ====
 +**//​coloană//​** -  reprezintă coloana din care se dorește citirea. Ea poate fi exprimată fie printr-un [[integerexpressions|număr_întreg]] reprezentând indexul coloanei din care se dorește citirea (unde 0 este prima coloană), fie printr-un [[stringexpressions|șir_de_caractere]] reprezentând numele coloanei dorite. ​
 +
 +**//​număr_bază_de_date//​** - este un [[integerexpressions|număr_întreg]] și reprezintă numărul bazei de date din care se dorește să se citească. BASIC-256 poate lucra cu până la 8 baze de date deschise în același timp. Fiecărei baze de date deschise cu [[DBOpen|DBOpen]] i se alocă un număr unic, cuprins între 0 și 7. Dacă nu se specifică niciun număr pentru baza de date, **DBFloat** va citi din baza de date cu numărul 0.
 +
 +**//​număr_set_înregistrări//​** - este un [[integerexpressions|număr_întreg]] și reprezintă numărul setului de înregistrări din care se dorește să se citească. Fiecărei baze de date îi este permis să lucreze cu până la 8 seturi de înregistrări,​ numerotate de la 0 la 7. Dacă nu se specifică niciun număr pentru //​număr_set_înregistrări//,​ **DBFloat** va citi din setul cu numărul 0.
 +==== Exemplu ====
 +Vezi exemplul pe pe pagina instrucțiunii [[DBOpen|DBOpen]].
 +==== Vezi și ====
 +{{page>​ro:​start#​Baze de date (SQLite)&​noheader}}
 +==== Legături externe ====
 +Mai multe informații despre bazele de date în general și despre SQLite pot fi găsite la [[http://​sqlite.org|SQLite Home Page (EN)]], [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​SQL|SQL pe Wikipedia (EN)]] sau [[https://​ro.wikipedia.org/​wiki/​SQLite|SQLite pe Wikipedia (RO)]].
 +==== Istoric ==== 
 +|0.9.6y|Adăugată în acestă versiune|
 +|0.9.9.19|S-a adăugat posibilitatea de a lucra cu 8 baze de date în același timp|
 +|0.9.9.22|S-a adăugat posibilitatea indicării coloanei fie ca număr, fie ca nume|
  
ro/dbfloat.txt · Last modified: 2017/09/10 15:35 by junior-root