User Tools

Site Tools


ro:dbnull

DBNull (Funcție)

Engleză: Data Base = bază de date; NULL = nul

Format

dbnull ( coloană )
dbnull ( număr_bază_de_date , coloană )
dbnull ( număr_bază_de_date , număr_set_înregistrări , coloană )

Întoarce o expresie_booleană.

Descriere

Întoarce adevărat în cazul în care câmpul aflat la coloana specificată din rândul curent al unui set de înregistrări este o valoare nulă (NULL), în caz contrar întoarce fals.

Parametri

coloană - reprezintă coloana din care se dorește citirea. Ea poate fi exprimată fie printr-un număr_întreg reprezentând indexul coloanei din care se dorește citirea (unde 0 este prima coloană), fie printr-un șir_de_caractere reprezentând numele coloanei dorite.

număr_bază_de_date - este un număr_întreg și reprezintă numărul bazei de date din care se dorește să se citească. BASIC-256 poate lucra cu până la 8 baze de date deschise în același timp. Fiecărei baze de date deschise cu DBOpen i se alocă un număr unic, cuprins între 0 și 7. Dacă nu se specifică niciun număr pentru baza de date, DBNull va citi din baza de date cu numărul 0.

număr_set_înregistrări - este un număr_întreg și reprezintă numărul setului de înregistrări din care se dorește să se citească. Fiecărei baze de date îi este permis să lucreze cu până la 8 seturi de înregistrări, numerotate de la 0 la 7. Dacă nu se specifică niciun număr pentru număr_set_înregistrări, DBNull va citi din setul cu numărul 0.

Exemplu

Vezi exemplul pe pe pagina instrucțiunii DBOpen.

Vezi și

Legături externe

Mai multe informații despre bazele de date în general și despre SQLite pot fi găsite la SQLite Home Page (EN), SQL pe Wikipedia (EN) sau SQLite pe Wikipedia (RO).

Istoric

0.9.9.23Adăugată în acestă versiune
ro/dbnull.txt · Last modified: 2017/09/11 00:32 by junior-root