User Tools

Site Tools


ro:dbnull

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ro:dbnull [2017/09/10 15:47]
junior-root created
ro:dbnull [2017/09/11 00:32] (current)
junior-root [Descriere]
Line 8: Line 8:
 Întoarce o [[booleanexpressions|expresie_booleană]]. Întoarce o [[booleanexpressions|expresie_booleană]].
 ==== Descriere ==== ==== Descriere ====
-Întoarce [[booleanexpressions|adevărat]] în cazul în care câmpul aflat la coloana specificată din rândul curent al unui set de înregistrări este o valoare nulă (NULL), ​altminteri funcția ​întoarce [[booleanexpressions|fals]].+Întoarce [[booleanexpressions|adevărat]] în cazul în care câmpul aflat la coloana specificată din rândul curent al unui set de înregistrări este o valoare nulă (NULL), ​în caz contrar ​întoarce [[booleanexpressions|fals]].
 ==== Parametri ==== ==== Parametri ====
 **//​coloană//​** -  reprezintă coloana din care se dorește citirea. Ea poate fi exprimată fie printr-un [[integerexpressions|număr_întreg]] reprezentând indexul coloanei din care se dorește citirea (unde 0 este prima coloană), fie printr-un [[stringexpressions|șir_de_caractere]] reprezentând numele coloanei dorite. ​ **//​coloană//​** -  reprezintă coloana din care se dorește citirea. Ea poate fi exprimată fie printr-un [[integerexpressions|număr_întreg]] reprezentând indexul coloanei din care se dorește citirea (unde 0 este prima coloană), fie printr-un [[stringexpressions|șir_de_caractere]] reprezentând numele coloanei dorite. ​
ro/dbnull.txt · Last modified: 2017/09/11 00:32 by junior-root